Az aruk szabad aramlasa utan

Eron Plus

Az Európai Közösség alapvetõ feltevései

Pontos válasz a "mi a CE tanúsítvány?" Kérdésre? összefüggésbe hozható az Európai Unió alapjául szolgáló alapvetõ feltételezések magyarázatával. Bemutatjuk, hogy a végrehajtás elve három elv: az áruk, a tudatosság és a tõke szabad mozgása. A fenti elvek megteremtése érdekében az EU-tagállamok úgy döntöttek, hogy megszüntetik a Közösségen belüli kereskedelem minden akadályát, és még nem hoznak létre közös politikát a nem uniós partnerekkel szemben. Ennek köszönhetõen, a közösségi értékesítés során létrejött egy, az ország egyik osztályában rendelkezésre álló utolsó cseréje. Ön megkapta az Egységes Helyi Piac vagy a Közös Piac társaságát.

Közös helyi piac és a vásárlásra szánt termékek bevezetése

Az országok közötti kereskedelem egyik legnehezebb problémája a termékek jellemzõire és biztonságára vonatkozó nemzeti követelmények. Az egész országban különbözõ minták és normák voltak, amelyek jelentõsen megoszlanak a különbözõ országok között. A gyártó, aki a következõ országokban akarta eladni termékeinket, minden alkalommal meg kellett felelnie a személyes követelményeknek. A kereskedelmi akadályok eltörlése szükségessé tette e különbségek eltörlését. Az áruk visszatérésével kombinált szabványokat nem lehetett eltörölni. Ennélfogva a megoldást az egész közösségen belüli értékek egyesítése védte, melynek köszönhetõen a kereskedelemcsere ezeken az elvárásokon múlik.

Az elsõ szakaszban megpróbálták szabályozni az uniós elõírásokat az egyes termékek és anyagok kategóriái tekintetében. Az utazástól a magas szintû komplexitásig és idõigényes folyamatokig ez a megközelítés megjelent.

A megoldás az volt, hogy egyszerûsített megközelítést hozzunk létre a technikai harmonizáció ügyeiben. Meghatározták az egyes termékcsoportokra vonatkozó alapvetõ biztonsági követelményeket, amelyeket a termék vagy termék forgalomba hozatala elõtt kell végrehajtani az európai egységes piacon.

Az EU-n kívüli vállalkozóknak, akik egy terméket a közösségi piacon hoznak forgalomba, pl. Törökországból, meg kell felelniük a termékeiknek az uniós minõségi elõírásoknak és szabványoknak. E tény megerõsítése saját belátása szerint van.

Harmonizált szabványokat hoztak létre, amelyeknek köszönhetõen a vállalkozók tudják, hogy milyen alapvetõ követelményeket kell elérni. Nem köteles alkalmazni ezeket az elveket. A vállalkozó, aki a fennmaradó megoldásban bizonyítja, hogy terméke a közösségi piacon forgalomba kerül.

Ce tanúsítvány - gyártó nyilatkozata

A Ce jelölés olyan, mint a gyártó nyilatkozata, amely szerint a termék megfelel az érdeklõdésre számot tartó szabályok alapvetõ követelményeinek.Ez a gyártó nyilatkozata vagy a meghatalmazott képviselõje. Megerõsíti, hogy a terméket az adott termékkel kapcsolatos információkban szereplõ szokásos követelményeknek megfelelõen alakították ki. Ez egy vagy több más irányelvnek tekinthetõ.

A közösségi jog elõírja a CE-jelöléssel ellátott termék biztonságára vonatkozó minimumkövetelmények megfelelõségének és elégedettségének vélelmét.

A CE tanúsítványt a gyártó vagy a meghatalmazott képviselõ kizárólagos felelõssége adja. Ez azt bizonyítja, hogy a termék megfelel az irányelv szigorú követelményeinek. Ennek megállapítása érdekében a megfelelõségértékelési eljárást hajtják végre, és a pozitív ellenõrzés után megfelelõségi nyilatkozatot adnak ki. A megfelelõségértékelési eljárások az adott termék használatával kapcsolatos kockázatoktól függõen eltérõek lehetnek. Minél nagyobb a kockázat a dalszerzésre, annál nehezebb lesz a gyártó, vagy a meghatalmazott képviselõje. Egyes esetekben szükség van még több mint tucat közösségi szabvány követelményeinek alkalmazására.