Az eu vasuti kozlekedesi iranyelvei

Az ATEX-irányelv saját jogrendszerében 2003. július 28-án került bevezetésre. A robbanásveszélyes felületeken lévõ adatállományokhoz való visszatérésre szolgál. A szóban forgó termékeknek nemcsak a biztonság, hanem az egészségvédelem tekintetében is szigorú követelményeknek kell megfelelniük. Az ATEX-irányelv megfelelõségértékelési eljárásokat tartalmaz.

A vitatott normatív aktus rendelkezéseinek lényegében, a biztonság szintjén, és mégis a jelenhez kapcsolódóan, minden értékelési eljárás központi szerepet játszik a környezetre, ahol egy adott étel létrejön.Az ATEX-irányelv szigorú követelményeket állapít meg a terméknek a robbanásveszélyes környezetben való elhelyezésére. Azonban melyik zóna? Elõször is keményszénbányákról beszélünk, ahol jelentõs a metán- vagy szénpor robbanás veszélye.

https://lumi-s.eu/hu/

Az ATEX-irányelv részletesen megosztja az eszközöket. Õ ketten. A korai szakaszban olyan készülékek találhatók, amelyek a föld alá kerülnek a bányába, és olyan felületekre, amelyek metán robbanásveszélyesek lehetnek. A második csoportot más helyeken társított eszközökhöz viszik át, de azokat robbanásveszélyes légkör fenyegeti.

Ez az irányelv alapvetõ követelményeket állapít meg az emberek kezelõberendezéseire a metán / szénpor robbanásveszélynek kitett területeken. A harmonizált szerzõdésekben könnyebben felfedezhetõk konkrét fontosabb követelmények.

Emlékeztetni kell arra, hogy a potenciálisan robbanásveszélyes területeken történõ munkavégzésre elfogadott edényeket CE-jelöléssel kell ellátni. A bejelentett szervezet azonosító számát vissza kell adni a védjegy mögött, amely tökéletes, látható, elpusztíthatatlan és egyszerû.

A bejelentõ szervezet megvizsgálja az egész biztonsági rendszert vagy az eszközöket abban az értelemben, hogy biztosítja az együttmûködést az alkalmazandó elõírásokkal és az irányelv követelményeivel. Emlékeztetni kell arra is, hogy 2016. április 20-tól a jelenlegi irányelv helyébe a 2014/34 / EU új ATEX-elv lép.