Filmtarsasag

Minden vállalkozó köteles az alkalmazandó számviteli törvényben nyilvántartást vezetni a társaság eszközeirõl. Az ilyen nyilvántartásba vétel az állóeszközök nyilvántartása.

A márka állóeszközei: föld, állandó földhasználati jog, házak és szerkezetek, gépek, szállítóeszközök, berendezések és külföldi eszközök, amelyek értéke az akvizíciós idõszakban meghaladja a háromezer ötszáz tiszta összeget, és azt akarja, hogy az adófizetõ vagy a társaság tulajdonában legyen. Az eszköz nyilvántartásba vételének kötelezettsége abban a hónapban keletkezik, amikor az eszköz beszerzésre került.

Az állóeszközökrõl nyilvántartások nyilvánvalóan dominálnak a munkahelyeken vásárolt pozícióban, a számítógéprõl a jobb oldali oszlopokkal rendelkezõ nyomtatott kártyákon, a kézzel készített térképeken húzott táblákkal vagy a megfelelõ táblázatok nélküli notebookokban, azonban a bejegyzéseknek tartalmaznia kell a regisztráláshoz szükséges összes adatot. Ennek oka, hogy kézzel töltse ki a vállalatnál használt dokumentumot.

Az állóeszközöket a bevitt alapok kezdeti értékét tartalmazó dokumentumok alapján rögzítik. Az állóeszközök nyilvántartásba vételi táblázatának tartalmaznia kell: sorszámot, a beszerzési és használati engedélyt, a beszerzést igazoló adatokat, az állóeszköz leírását, a tárgyi eszközök besorolásának jelét, kezdeti árat, értékcsökkenési ráta (függõ évek óta létezõ, értékcsökkenési összeg, frissített összeg a kezdeti érték, az értékcsökkenési leírások összege és a megszûnés dátuma, valamint a teljesítés oka. Ha elad egy terméket, akkor adja meg az értékesítés dátumát, ha az állóeszköz megsemmisül, fel kell tüntetni a felszámolási jelentést. A hatályos törvényre gondolva a társaságnak meg kell õriznie az ingatlanok beszerzését igazoló dokumentumokat.