Ipari uzem angol

A gyártási irodákban zónák vannak, amelyek több vagy több tûzveszélynek vannak kitéve. Ugyanezre utal egy központi intézkedésben az anyagok gyártásának módjától, vagy azoktól a tényezõktõl, amelyek közvetlenül vagy közvetve tûzrobbanást okozhatnak. A klubban mind a munkahely, mind az alkalmazottak jelenlegi biztosításával robbanásbiztonsági rendszert kell alkalmazni, azaz tûzvédelmi rendszert.

A gyári tulajdonos felelõsségeElõször is szem elõtt kell tartani, hogy a munkáltató felelõs a munkavállaló biztonságának biztosításáért és a munkahelyi bizalom és higiénia tartalmának és mintáinak betartásáért. Az egész robbanásbiztos szervezet az otthon és a munkavállalók biztonságára gondolkodás legfontosabb tényezõi közé tartozik. Három elemen fejezõdik ki, amelyek egymással kombinálva kiválthatják, hogy egy potenciális tûzkitörés, amely az egyéni kezdetnél vagy a hatásainál megszûnik, jelentõsen minimalizálódik. A kockázatértékelés során kiderülhet, hogy robbanásveszély áll fenn a megfelelõ foglalkoztatási hivatalban. A munkáltató felelõs azért, hogy létrehozzon egy dokumentumot, amely a robbanásvédelmi dokumentummal csillog. A dokumentum létrehozásakor minden zónát és helyet meg kell jelölni a tûznek és minden olyan tényezõt, amelyet ez a tûz okozhat.

Biztonsági rendszer robbanás ellenA robbanásvédelmi rendszert említve meg kell említeni, hogy az elsõ állapotot a robbanás elnyomásának hívják. Mivel a vállalat maga is jelezheti, hogy a tûz kitörésének idején az alapvetõ feltételezés a lehetõ leggyorsabb korlátozása. Ez általában magában foglalja a tûz lángjának elfojtását az edényben. A második szint a robbanáscsökkentés, amely számít arra, hogy egy adott edényben a nyomásállapot a normál szintre emelkedik. Ekkor a robbanás szétválik, ami központi hatást gyakorol a hatások kiegyenlítésére. A háromszoros kombináció komolyan csökkenti a tûz lángjainak hatását, és jó kötésük, miközben szigorúan betartja a biztonsági elõírásokat, teljes mértékben korlátozhatja az álló helyzetüket.Összefoglalva, a lángok nem csak anyagi veszteségeket okozhatnak. Ezért természetesen gondolkodnunk kell a vendégek egészségérõl és a biztonságról. Ahogy a közmondás azt mondja, mindig jobb a harcra válaszolni, mint a késõbbiekben a visszafordíthatatlan változások ellen.