Kohaszati posztgradualis tanulmanyok

Jelenleg a kohászat egy olyan terület, amely nemcsak a mûanyag formázás és alapítás folyamatait veszi figyelembe, hanem a kutatást makroszintû szerkezetekre is áthelyezi. Egy modern létesítményben a vizsgálatokat általában metallográfiás mikroszkópokon végzik.

A mikroszkópia több száz évvel ezelõtt jelent meg. És csak viszonylag nemrégiben egy másik típusú mikroszkópot használtak a kohászatban. Az új idõkben szükség van a mérnöki anyagokkal kapcsolatos könyvre. A meteorográfiás mikroszkópok jelenleg a legkedvezõbbek ezen a területen, amelyet többek között a fémhibák vagy áttörések vizsgálatára használnak. Ekkor egy olyan képalkotó technika, amelyet átlátszatlan mintákon végeznek. A metallográfiás mikroszkópok többek között tartalmazhatnak elektronmikroszkópokat, amelyek lehetõvé teszik az atomi szakasz és a fénymikroszkópok szerkezetének megfigyelését, kisebb nagyítással. Ezeknek az eszközöknek az alkalmazásával végzett megfigyelések rendkívül fontosak, mert ennek köszönhetõen új módszert tudunk kimutatni a tárgyban vagy a kezdetekben. Lehetõség van a fázisarány kiszámítására, valamint az egyes fázisok pontos meghatározására. Ennek köszönhetõen meghatározhatjuk a zárványok számát és módját, valamint számos más fontos alkotóelemet a kohászat látásából. Például gyakran az újonnan létrehozott anyag mikroszkópos megfigyelései kerülnek megvásárlásra az anyagszerkezet valós megfigyeléséhez, aminek köszönhetõen szemszögébõl számos nemkívánatos hiba keletkezhet.

A metallográfiás mikroszkópok használata rendkívül fontos, mert ennek köszönhetõen már megtalálhatók az anyaghibák. De érdemes, hogy az ilyen típusú bútorok kezelése nehéz. A legutóbbi okokból a tapasztalatokat csak képzett személyek végezhetik.