Megfelelosegi nyilatkozat

Az EK-megfelelõségi nyilatkozat a gyártó (vagy meghatalmazott képviselõje által megfogalmazott utolsó írásos nyilatkozattal rendelkezik arról, hogy munkája egybeesik az Európai Unió fenntartásaival. A nyilatkozatnak ugyanazon vagy több olyan termékre kell vonatkoznia, amelyet a név vagy árucikk kódja egyértelmûen azonosít, vagy eltérõ egyértelmû utalást tartalmaz. A gyártónak elemeznie kell a terméket, és módosítania kell az irányelvek követelményeinek való megfelelést.

A megfelelõségi nyilatkozat kiadása elõtt a termékeket megfelelõségértékelési eljárásoknak kell alávetni, és szükség esetén (mivel ezek eltérõ rendelkezésekbõl származnak ezeket a termékeket igazolni kell. A megfelelõségértékelési eljárást az egyes cselekvési sorozatok végrehajtásával érik el. Természetesen ezeket moduloknak nevezik, és általában nagy betûkkel jellemezhetõk. Ezt a sorrendet a gyártó választja, aki saját belátása szerint kereshet az adott termék esetében az irányelvben bemutatott alkalomra. Technikailag átlagos termékek esetében a szekvencia szentelhetõ, de egyes modulokból (pl. A modul, és a fejlettebb anyagok esetében ezek bonyolult eljárások (pl. A villamos mérõ sikeressége esetén a gyártó B + D, B + F vagy H1 modulokat választhat . Ezután dokumentálják a fejlesztést és az élõ termékeket. A gyártó elhelyezi a CE-megfelelõségi nyilatkozattal rendelkezõ termékeket. A gyártónak a megfelelõségi nyilatkozat kibocsátásával kapcsolatos nagy figyelem abból adódik, hogy elõreláthatólag az a termék, amelyre a dokumentációt elkészítették, megfelel az összes alapvetõ kívánságnak, és szolidaritással rendelkezik a jogszabályokkal.Az alábbi elõírásokat az EK-megfelelõségi megállapodásokba kell belefoglalni a következõ sablon szerint (az építési termékek és az építési jelöléssel ellátott jelölési rendszer megfelelõségi nyilatkozatának módszereirõl szóló, 2004. augusztus 11-i infrastrukturális miniszter törvénye szerint:1. Egyedi termékazonosító - XXXX szám2. A gyártó neve és címe - a, és ha szükséges, és európai meghatalmazott képviselõje3. Ez a megfelelõségi nyilatkozat a gyártó (vagy a telepítõ teljes felelõssége miatt elveszik.4. Mi a nyilatkozat anyaga - a termékazonosító, amely lehetõvé teszi annak tartalmának reprodukálását, ha szükséges - csatoljon egy fényképet5. A fentiekben ismertetett nyilatkozat tárgya a jó közösségi jogszabályokkal való szolidaritás (lista6. Hivatkozások a specifikációkra vagy fényképekre a harmonizált szabályokhoz, amelyekre a nyilatkozatot továbbítják7. Jó esetekben tájékoztatni kell a bejelentett személyt, aki beavatkozott és kiadta a tanúsítványt8. Egyéb kiegészítõ információk, mint például: akinek a nevében aláírták, a kibocsátás pillanatát és lakását, pozícióját, nevét és aláírását.A megfelelõségi nyilatkozat kiadása után a termék elérheti a CE-jelölést. A jelölés jelenléte a termék csomagolásán arról tájékoztatja, hogy megfelel az Európai Unió irányelveinek igényeinek. Érdekelnek az egészség és az ûrvédelem, a használat biztonsága és a gyártó által megszüntetendõ veszélyek. Ha a termék megfelel a megfelelõségértékelésnek, és nem rendelkezik megfelelõségi nyilatkozattal, akkor azt nem lehet forgalomba hozni vagy az Európai Unió telephelyén történõ felhasználásra szüntetni. A szerzõdést a gyártó elnyomja, vagy ha az Európai Unión kívüli székhelye, az európai meghatalmazott képviselõje.