Penztargep 20 000 netto vagy brutto

CollaMask

Minden olyan vállalkozó, aki egy magánvállalkozásban pénzforgalmi pénztárral rendelkezik, minden nap különbözõ problémákkal küzd, amelyekkel az ételek is létrehozhatnak. Mint minden elektronikus berendezés, a pénztárgépek nem függetlenek a hibáktól és néha elrontanak. Nem egy vállalkozás tulajdonosa tudja, hogy minden olyan helyen, ahol a nyilvántartás egy pénztárgép segítségével véget ér, emlékeznie kell egy új eszközre - csak a kulcs sikertelensége esetén.

A készpénztárak hiánya az áruk vagy segítségnyújtás további értékesítése esetén az adóhivatal büntetéseket szabhat ki, mivel ez megakadályozza, hogy az értékesítési lista megszakadjon a fõ eszköz meghibásodásakor. A pénztárgépen tárolt dokumentumoknak tartalmazniuk kell a pénztárgép szervizkönyvét. Ebben a tényben nemcsak a készülék minden javítása be van írva, hanem a kazetták fiskalisációjával vagy a gondolataiban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos információk is kinyerhetõk. A szervizkönyvben meg kell adni egy egyedi számot is, amelyet az adóhivatal adta be a pénztárnak, a vállalkozás nevét és annak a telephelynek a címét, amelyben a pénzt használják. Mindezek a hirdetések az adóhivatalnál végzett ellenõrzések esetén szükségesek. Mindenesetre, a bank elképzelésében is változik a szakszolgálat gyakorlata, melynek során minden pénztárgépet használó vállalkozónak emlékeznie kell az aláírt szerzõdésre. Mi a jó - tájékoztatnia kell az adóhivatalt a pénztár szolgáltatásának néhány változásáról. A fiskális összegek értékesítése folyamatos módban történik, és a pénztárgép memóriájának kitöltésekor a memóriát egy másikra kell cserélni, miközben emlékeznie kell a memória olvasására. Az Ön által használt pénztárgép-memória olvasása - csak javításként, csak és kizárólag egy meghatalmazott szervezet által. Ezenkívül ezt az elemet az adóhivatal alkalmazottjának jelenlétében kell elvégezni. A pénzügyi pénztárgép leolvasása után megfelelõ jegyzõkönyvet készítenek, amelynek egy példánya az adóhivatalba kerül, és egy új, a vállalkozónak. Ez elõírja, hogy a jegyzõkönyvet a pénztárgéphez kapcsolódó egyéb dokumentumokkal együtt tárolják - hiánya miatt a hivatal büntetést szabhat ki.