Por munkahelyi kornyezet

A termelési technológiai folyamatokat a szennyezõanyag-kibocsátás kíséri, különösen a nyersanyagok kitermelése, zúzás, õrlés, keverés és szûrés során. A zaj mellett az ipari porok a leginkább veszélyeztetik az ilyen környezetben haladók egészségét.

Az egészségügyi szint gondolatának köszönhetõen a port a következõképpen osztjuk fel:- irritáló por,- mérgezõ por,- allergén porok,- rákkeltõ por,- rostos por.A szemcsés szennyezõ anyagokat kibocsátó háttér fõ feladata a hatékony megelõzés, ugyanazon és szociális porvédelem alkalmazásával.Az egyéni védelem a következõket tartalmazza:- egyszeri használatú légzõkészülék,- félmaszkok cserélhetõ szûrõkkel és abszorberekkel, \ t- cserélhetõ szûrõkkel és abszorberekkel rendelkezõ maszkok, \ t- sisakok és védõburkolatok.A kollektív porvédelem magában foglalja a levegõztetõ és szellõztetõ rendszereket, az állomás porelszívó rendszereit, a szabadon álló fúvókat és a ventilátorokat.A porgyûjtõ eszközöket régi és nedves porgyûjtõkbe osztjuk.A leggyakrabban használt porgyûjtõk: leülepítõ kamrák, szûrõfelületû porgyûjtõk, ciklonok és multiciklonok, elektrosztatikus kicsapók, nedves porgyûjtõk.A települési kamrák az egyik legnépszerûbb porgyûjtõ, alacsony építési költséggel. Ennek a megközelítésnek a hátránya a porszûrõ gyenge hatékonysága, és gyakran más porgyûjtõvel együtt használatos. A szûrési szûrõket nagyon gyors hatásfok jellemzi. A kerámia- és kohászati iparágakban ezek a legtökéletesebb leválasztási módszerek. A nedves porgyûjtõk a vízben használják a felszabaduló por semlegesítését. A mellékhatás a szennyezõ anyagok folyadékba történõ átvitelének végén keletkezett szennyvíz. A robbanásveszélyes környezetben speciális, egyedi megoldásokat kell alkalmazni, amelyek esetében az ATEX-nek hitelesítenie kell a tisztítóberendezéseket.A szennyezõdésmentesítõ eszköz megválasztása az iparágtól is függ bizonyos veszélytõl.