Robbanasveszelyes zona 1

Az ATEX-irányelv (Atmosphères Explosibles, más néven 94/9 / EK irányelv, egy olyan európai uniós jog, amely meghatározza a robbanásveszélyes területeken használt adattermékek alapvetõ követelményeit. A kemény szénbányákban használt gépek és eszközök nagy része képes metán- és szénpor felrobbanására, és az ATEX-irányelv a robbanásveszélynek kitett felületeken történõ feldolgozásra szánt berendezésekre és védõ stílusokra vonatkozik. Emellett az Európai Unióban új biztonsági elõírásokat osztottak meg egymás között, ami nagyon nehézvé tette az áruk tagállamok közötti cseréjét.Ebbõl az okból létrejött egy egységes ATEX-irányelv, amely egységesítette a meglévõ terveket, és nagyban megkönnyítette a termékek forgalmát az európai csoportban. A Római Szerzõdés 100a. Cikkének rendelkezéseinek végrehajtása során az ATEX-irányelv legfontosabb célja az áruk szabad mozgásának biztosítása, amely jelentõs robbanásvédelmet biztosít. A robbanásveszélyes területek közelében üzembe helyezett eszközök tekintetében az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1994. március 23-án kiadta az ATEX 94/9 / EK irányelvet, amely 2003. július 1-jén lépett hatályba. Ezenkívül 1999. december 16-án elfogadták az 1999/92 / EK irányelvet (ATEX137 néven is ismert, amely viszont a gyakorlatban a minimális biztonsági követelményekre vonatkozik, amennyiben robbanásveszélyes légkör fennáll. Az ATEX 94/9 / EK irányelv 2003. július 1-jén lépett hatályba, és felváltotta a korábbi 76/117 / EGK és a 79/196 / EGK irányelveket.

CE-jelölés (fr Conformité Européennea tanúsító szervezet azonosító számaVégrehajtási szimbólumrobbanási csoporteszköz kategóriarobbanásvédelem típusarobbanó alcsoporthõmérséklet osztály

Javasoljuk az Atex képzését